Haagackerweg

Plan (1,4 MB)

Textliche Festsetzungen (500 KB)

Begründung (1,1 MB)

Rechtskräftig seit 4. September 1981

 

Plan 1. Teiländerung (870 KB)

Textliche Festsetzungen 1. Teiländerung (860 KB)

Begründung 1. Teiländerung (1,3 MB)

Rechtskräftig seit 6. Oktober 2000