Gewerbepark Hirschberg Süd

Plan (1,4 MB)

Textliche Festsetzungen (4,4 MB)

Begründung (7,7 MB)

Verkehrsgutachten (3,6 MB)

Rechtskräftig seit 23. Januar 2001

 

Textliche Festsetzungen 1. Änderung (1 MB)

Begründung 1. Änderung (4,1 MB)

Rechtskräftig seit 27. April 2006