Ortskern Leutershausen - Teilbereich Am Lindenbrunnen

Plan (3,7 MB)

Textliche Festsetzungen (2,7 MB)

Örtliche Bauvorschriften (2,5 MB)

Begründung Teil 1 (8 MB)

Begründung Teil 2 (9,6 MB)

Rechtskräftig seit 10. Juni 2005